MIĘDZYNARODOWE FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO W EUROPIE

Ważna jest dyskusja w temacie strategicznego planowania zasobów ludzkich.

Ważna jest dyskusja w temacie strategicznego planowania zasobów ludzkich.

„Branża AGD tak mocno obecna w Polsce jako pracodawca coraz bardziej zmaga się z dostępnością ludzi do pracy o konkretnych profilach - zarówno jeśli chodzi o pracowników produkcyjnych, jak i inżynierów czy innych specjalistów. Ważna jest dyskusja w temacie strategicznego planowania zasobów ludzkich, budowania kompetencji już na poziomie edukacji, jak również znajdywania alternatyw w przypadku braku kandydatów do pracy na Polskim na rynku pracy. Forum AGD stwarza szansę na taką rozmowę, a przynajmniej jej rozpoczęcie, pomiędzy przedstawicielami branży. Wspólnie możemy wypracować rozwiązania, które pomogą nam wszystkim.”

Aleksandra Rychta, 

 

HR Business Partner na Europę Środkowo- Wschodnią, Electrolux