MIĘDZYNARODOWE FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO W EUROPIE

Trendy w logistyce

Trendy w logistyce

 

 

 

„Rynek oczekuje aby dostawcy usług logistycznych działali szybko, dokładnie i tanio. W

elastyczny sposób powinni reagować na zmiany zachodzące w czasie wytwarzania i

dystrybucji towarów. Dziś logistyka skracając łańcuch dostaw bierze na siebie niektóre

zadania producenta czy dystrybutora. Nakładając na to panujące trendy, do których zaliczyć

trzeba: Co-Packing, usługi ON-Demand, IoT – Internet Rzeczy, robotyzacja, automatyzacja

oraz autonomizacja  procesów, powoduje, że logistyka to nie tylko transport i

magazynowanie. Sprawna, efektywna oraz skuteczna realizacja usług logistycznych to klucz

do osiągnięcia sukcesu na globalnych i lokalnych rynkach.”

Artur Olejniczak, Instytut Logistyki i Magazynowania