MIĘDZYNARODOWE FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO W EUROPIE

Sektor AGD jest liderem polskiego eksportu!

Sektor AGD jest liderem polskiego eksportu!

 - Sektor AGD jest liderem polskiego eksportu - mówi Marek Michalik, Prezes Łódzkiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - Z przyjemnością mogę stwierdzić, że branża jest jedną

ze specjalizacji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a w szerszym ujęciu także Łodzi

i regionu. Stworzyliśmy w Strefie takie warunki do inwestowania, że sprowadziły się do nas

światowe koncerny. Firmy z branży AGD świetnie rozwijają się w Strefie i nadal zapowiadają

kolejne inwestycje. Wysoka kultura pracy pozwala osiągnąć tej branży świetne rezultaty

w województwie łódzkim.

Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A,

Więcej o ŁSSE