MIĘDZYNARODOWE FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO W EUROPIE

GOSPODARZ I ORGANIZATOR:

Arkadiusz Rudowicz
Sales Manager
telefon: +48 665 335 669
e-mail: arkadiusz.rudowicz@lila-logistik.com

Müller – Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmuntowska 90
44-113 Gliwice
PolskaAneta Kłodaś
Sales Director
telefon: +48 509 332 606
e-mail: aneta.klodas@bluevine.pl

Bluevine Consulting
ul. Raszyńska 15 lok. 8
02-026 Warszawa
Polska