INTERNATIONAL FORUM OF HOME APPLIANCES MANUFACTURERS AND SUPPLIERS IN EUROPE

HOST AND ORGANIZER:

Arkadiusz Rudowicz
Sales Manager
phone: +48 665 335 669
e-mail: arkadiusz.rudowicz@lila-logistik.com

Müller – Die lila Logistik Polska Sp. z o.o.
ul. Zygmuntowska 90
44-113 Gliwice
PolandAneta Kłodaś
Sales Director
phone: +48 509 332 606
e-mail: aneta.klodas@bluevine.pl

Bluevine Consulting
ul. Raszyńska 15 lok. 8
02-026 Warsaw
Poland