MIĘDZYNARODOWE FORUM PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO W EUROPIE

Łódzka SSE partnerem AGD Forum

Łódzka SSE partnerem AGD Forum

Rozwój sektora AGD w Polsce i na świecie oraz plany inwestycyjne w tym obszarze to główny temat III Międzynarodowego Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego. Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Konferencja odbyła się 20 maja 2015 r. w Pabianicach.

Zainicjowane w 2013 r. Międzynarodowe Forum Producentów Artykułów Gospodarstwa Domowego jest odpowiedzią na potrzebę dyskusji o stworzeniu silnej pozycji polskiego sektora AGD. Program tegorocznego forum został zbudowany w oparciu o ankiety przeprowadzone z uczestnikami zeszłorocznej edycji wydarzenia.

Podczas konferencji omówiono tematy międzynarodowe związane z sytuacją na Ukrainie oraz w Rosji, rosnącą pozycją Turcji w Europie oraz możliwościami ekspansji w Azji. Ponadto wiele uwagi zostało poświęcone rynkowi e-commerce i temu, jakie zmiany wymusza on w funkcjonowaniu branży AGD m.in. w procesach logistycznych oraz sposobach pakowania sprzętu.

Z udziałem zagranicznych gości dyskutowano o mocnych i słabych stron polskiego rynku AGD. Podniesiono również wątek inwestycji, które są niezbędne, aby sektor nadal rozwijał się w dynamicznym tempie i nie dał się wyprzedzić konkurencji z innych krajów.

Czytaj więcej